dizajn interiéru - návrh, vizualizácia, technické výkresy, realizácia

Klikali

...miluj svoj priestor
sk-en

Cenovú ponuku za návrh interiéru vypracovávame pre každého klienta individuálne, s ohľadom na veľkosť riešenej plochy(m2), počtu miestností, rozsahu a náročnosti zadania,či časovej náročnosti.

Práce na návrhu interiéru zvyčajne delíme do troch kategórií: 

1.FÁZA - prípravná:
 - stretnutie s klientom
 - obhliadka priestoru
 - príprava cenovej ponuky za interiérovú štúdiu
 - digitalizácia (prekreslenie)výkresov v papierovej forme 0,5€/m²
 - zameranie priestoru 1€/m² 

2. FÁZA - interiérová štúdia:
 - preriešenie dispozície
 - zadefinovanie štýlu interiéru
 - predbežný výber materiálov,podláh, obkladov, tapiet, mobiliáru, návrh atyp. prvkov,nábytku, svietidiel atď.   
 - vizualizácia priestoru z viacerých uhlov
 -koordinácia návrhu s predstavou klienta 

3. FÁZA - výkresy pre realizáciu interiéru:
 - výkresy stavebných úprav
 - búracie a murovacie práce, výkres podhľadov, podláh atď. -kladačké plány (podlahy, kúpelňové obklady) 
 - výkres elektroinštalácie a osvetlenia (rozmiestnenie zásuviek, vypínačov, vývodov pre svietidlá)
 - realizačné výkresy nábytku na mieru a atypických prvkov(napr. kuchyňa, knižnica, šatník a pod.)
 - výber typových zariaďovacích predmetov (nábytok, svietidlá,doplnky)
 - výkaz výmer,príprava podkladov pre objednávky u dodávateľov, príp. sumarizácia cien

4. FÁZA - výpomoc pri samotnej realizácii interiéru:
 - výjazd na stavbu a do showroomov: cena výjazdu: 0,5 Eur / km,
 - autorský dozor stavby, návšteva showroomov,koordinácia dodávateľov:  15 Eur / hod. 

 - v prípade potreby vieme doporučiť konkrétnych dodávateľov, ktorí sa nám osvedčili a s ktorými máme    dlhoročné skúsenosti (murári, vodári, obkladači, elektrikári, stolári, parketári, sklári atď.) Pre klientov, ktorí nemajú čas a chuť zaoberať sa realizáciou, realizujeme interiéry kompletne na kľúč, t.j. od hrubej stavby až po doplnky